SATIŞIN PİLOTLARI

Havacılık kuralları kanla yazılmış nadir mesleklerden biridir. Bir cerrah yetiştirme hassaslığında, bir avukat yetiştirme derinliğinde, bir yönetici yetiştirme detayında, hem kişisel özelliklerin hem becerilerin didik didik incelendiği ve sorumluluğun çok zorlu yollardan geçilmek suretiyle verildiği bir iş koludur. Herkes pilot olamaz. Pilotlar o kadar sınırları zorlayan şartlarda iş yaparlar ki her kalkışta ortalama 27 saniye, her inişte ortalama 48 saniye nefes alışları dahi değişir. Hatta inişin son saniyelerinde kalpleri tekler.  Tek bir tanesinin bile atlanmasının ciddi kazalara yol açacağı kurallar içinde çalışırlar. Ne kadar tecrübeli olurlarsa olsunlar her defasında kontrol listelerini bıkmadan usanmadan yinelerler. Radyo konuşmaları bile kontrol altına alınmış ve yazılmış, ezberlenmiş mesajlardan oluşur. Tam anlamıyla bir okulu dahi olmayan satışa baktığımızda bu iki meslek dalı arasında olağanüstü benzerlikler gördük.

MODÜL 1 – GİRİŞ VE DİSİPLİNLERARASI KARŞILAŞTIRMA
 • Havacılık
 • Havacılık – Satış Bağlantısı
 • Mesleki Disiplinler (Ne?, Neden?, Nasıl?, Kim?, Nerede?
MODÜL 2 – TEMEL ÖZELLİKLER
 • Plan,
 • İlişki,
 • Bilgi,
 • Taktik,
 • Sabır,
 • Yardımlaşma,
MODÜL 3 – SATIŞ ÖNCESİ
 • Ana Bileşenler
  • Müşteri Profili
  • Amaç/Hedef
  • Strateji
  • Taktik
  • Kaynak
  • Test
 • Ekip Çalışması
  • Görev Dağıtımı
  • İletişim
  • Kontrol
  • Zamanlanmış Müdahale
  • Stratejik İşbirliği
MODÜL 4 – SATIŞ SIRASI
 • Sunum Tekniği,
 • Sorular,
 • İtiraz Karşılama,
 • Toplantı Yönetimi,
 • Durumsal Farkındalık,
 • Ekip Dayanışması,
MODÜL 5 – SATIŞ SONRASI
 • Operasyon Sonrası Değerlendirme
  • Proje Kaybında Değerlendirme ve Sonraki Adımlar
  • Proje Kazanımında Değerlendirme ve Sonraki Adımlar
MODÜL 6 – SİMULASYON
 • Senaryo ve Yönergeler Eşliğinde Durumsal Eşleştirme,
 • Tecrübenin Katılımcılar Tarafından Paylaşımı,
 • Yetkinlik Ölçümü,
 • Genel Değerlendirme,
 • Bir satıcının seviyesi ne olursa olsun eğitimine nasıl katkıda bulunacağını araştırdık,
 • Uçuş esnasında başa gelebileceklerin satış esnasında da başa gelebildiğini gördük,
 • Durumsal farkındalık yaratmak için yaşayarak öğrenme prensibini kullandık,
 • Gerçek bir yolcu uçağı simülatöründe pilotluk deneyimini yaşatmak istedik,
 • İçinde biraz heyecan, biraz korku, biraz mizah ve bolca gerçeklik ekledik,
 • Yalnızca gerçek durumun değerlendirmesine odaklanacak bir çatı eğitimi tasarlayarak temel özellikler, satış öncesi, satış sırası ve satış sonrası diye aşamalandırdık,
 • Hem uçalım, hem eğlenelim hem öğrenelim istedik,

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin