Çok kısa zamanda karar almak zorunda olan meslekler var. Yanlış bir karar ölüm demek. Profesyonel hayatlarımızda o kadar hızlı olmak zorunda olmasak da, böyle bir kararı alabilmek için girdiğimiz sıkıntılar anlatılarak izah edilemez. Bu sebeple istedik ki yöneticileri stres altına alalım. Hem teorisini hem pratiğini yaşayarak öğrenmelerini sağlayalım. Aldık bir uçak simülatörüne soktuk;

 • Kızdırdık,
 • Sıktık,
 • Stres altına soktuk,
 • Tamamen yabancı oldukları bir ortamda yönerge vermelerini sağladık,

Hemen her gün pilotlar tarafından yaşananları profesyonel hayatlarıyla karşılaştırsınlar istedik. Amacımız limbik sistemleri aktif olduğu anda öğrenmelerini ve bir daha unutmamalarını sağlamak.

MODÜL 1 – GİRİŞ VE DİSİPLİNLERARASI KARŞILAŞTIRMA
 • Havacılık
 • Havacılık – Liderlik Bağlantısı
 • Mesleki Disiplinler (Ne?, Neden?, Nasıl?, Kim?, Nerede?)
MODÜL 2 – LİDERLİK STİLLERİ
 • Vizyoner Liderlik,
 • Eğitmen Liderlik,
 • İlişkisel Liderlik,
 • Demokratik Liderlik,
 • Hız Belirleyici Liderlik,
 • Kumandacı Liderlik,
MODÜL 3 – DURUMSAL LİDERLİK TEORİSİ
 • Ana Bileşenler
  • Adanmışlık Seviyeleri
  • Yetkinlik Seviyeleri
 • Seviyelerin Tespiti
  • Seviye Açıklamaları
  • Gelişim Eğrisi Tespiti
MODÜL 4 – TAKIM OLMAK
 • Takım Olmanın Temel Zorlukları,
 • Ekiplerin 5 Başarı Faktörü,
MODÜL 5 – STRES ALTINDA KARAR
 • Hazırlıklı Olmak
  • Planlama
  • Uygulama
  • Yönerge Verme
  • Durumsal Farkındalık
MODÜL 6 – SİMULASYON
 • Senaryo ve Yönergeler Eşliğinde Durumsal Eşleştirme,
 • Tecrübenin Katılımcılar Tarafından Paylaşımı,
 • Yetkinlik Ölçümü,
 • Genel Değerlendirme,

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN...